Kullanım Koşulları


Genel


Web sitemize hoşgeldiniz. Bu Web sitesi, http://www.shaya.com.tr/ ("Web Sitesi") Shaya Mağazacılık A.Ş. ve Shaya Kahve San ve Tic. A.Ş. ("shaya") tarafından işletilmektedir. Web Sitesinin bir parçası/parçaları olan ve Web Sitesi veya herhangi bir kısmı üzerinden kullanıcıya sunulan, erişimine açılan ya da Web Sitesi ile bağlantılı bir şekilde dağıtılan her tür içerik, bilgi, veri, özellik, ürün ya da hizmet ile bunların herhangi bir parçası/parçaları ("İçerik"), aşağıdaki kullanım koşullarına ("Kullanım Koşulları") tabi olacaktır. Web Sitesini kullanımınız ya da İçeriğe erişiminiz, işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikamız (http://www.shaya.com.tr/ Web sitesinde verilmiştir), Web Sitesinde yayınlanan ya da işbu Kullanım Koşullarında çeşitli zamanlarda atıfta bulunulabilecek diğer tüm duyuru ve politikaları kabul etmenize tabidir. Web Sitesi veya İçeriğe erişmek ya da bunları kullanmakla, işbu Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikamız ve burada yayınlanan diğer tüm duyuru ya da politikaları kabul etmiş sayılırsınız. Yukarıda bahsi geçen koşul ve politikaların bağlayıcılığını ve bunlara uymayı kabul etmiyorsanız lütfen Web Sitesine erişim sağlamayın.


Sınırlı Lisans


Shaya, Web Sitesi ve İçeriğe erişim ve bunların kullanımına yönelik olarak kullanıcıya, işbu Kullanım Koşullarında belirtilen şekilde münhasır olmayan, devredilemez ve sınırlı bir hak vermektedir.


Çeşitli Feragatler


Web Sitesi ve İçerik ile herhangi bir Web sitesi(leri) veya Web Sitesi üzerinden ya da bununla bağlantılı olarak erişilebilen veya dağıtılan herhangi bir İnternet tabanlı arayüz ya da portal üzerinden sunulan veya erişime açılan tüm benzer içerikler, faaliyetlerimizle ilgili ilginizi çekebilecek genel bilgiler verme amacını taşımakta ve sadece kendi kişisel ticari olmayan kullanımınız için sağlanmış olup, işbu Kullanım Koşullarında belirtilenler dışında satış, dağıtım, genel gösterim ya da diğer amaçlarla hiçbir şekilde kullanılamaz. Web Sitesi ya da İçerik bunlar dışında herhangi bir amaca yönelik olarak kullanılmamalı, bunlar dışındaki amaçlara dayanak teşkil etmemelidir.

Web Sitesi ve İçerik ile herhangi bir Web sitesi(leri) veya Web Sitesi üzerinden ya da bununla bağlantılı olarak erişilebilen veya dağıtılan herhangi bir İnternet tabanlı arayüz ya da portal üzerinden sunulan veya erişime açılan tüm benzer içerikler yanlışlıklar, yazım hataları ya da kayıt hataları içerebilir. Dolayısıyla Shaya, Web Sitesi ve İçerik ile herhangi bir Web sitesi(leri) veya Web Sitesi üzerinden ya da bununla bağlantılı olarak erişilebilen veya dağıtılan herhangi bir İnternet tabanlı arayüz ya da portal üzerinden sunulan veya erişime açılan benzer içeriklerin doğruluğu, güncelliği, güvenilirliği ya da eksiksizliğine yönelik herhangi bir beyan, teminat ya da garanti vermemektedir (ve sorumluluktan açıkça feragat etmektedir).


Teminattan Feragat


Web Sitesi ve İçerik ile herhangi bir Web sitesi(leri) veya Web Sitesi üzerinden ya da bununla bağlantılı olarak erişilebilen veya dağıtılan herhangi bir İnternet tabanlı arayüz ya da portal üzerinden sunulan veya erişime açılan benzer içeriklerin yürütülmesi ya da görüntülenmesi kullanıcıya herhangi bir teminat olmaksızın "olduğu gibi", "olduğu yerde" ve "olduğu kadar" sunulmaktadır. Shaya, Web Sitesi ve İçerik ile herhangi bir Web sitesi(leri) veya Web Sitesi üzerinden ya da bununla bağlantılı olarak erişilebilen veya dağıtılan herhangi bir İnternet tabanlı arayüz ya da portal üzerinden sunulan veya erişime açılan benzer içeriklere ilişkin ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ya da üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeme teminatı dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere açık ya da zımni herhangi bir teminat vermemektedir. Kullanıcı, ayrıca, Shaya'nın herhangi bir telefon şebeke ya da hattı, online bilgisayar sistemi, sunucu, İnternet servis sağlayıcısı, donanım, yazılım ya da bunların herhangi bir kombinasyonunda meydana gelecek, Web Sitesinin kullanımı neticesinde kullanıcı ya da herhangi bir başka kişinin bilgisayarının zarar görmesi de dahil olmak üzere hiçbir sorun ya da teknik arızadan sorumlu olmayacağını kabul eder.


Zararın Sınırlandırılması


Kullanıcı, Web Sitesi ve İçerik ile herhangi bir Web sitesi(leri) veya Web Sitesi üzerinden ya da bununla bağlantılı olarak erişilebilen veya dağıtılan herhangi bir İnternet tabanlı arayüz ya da portal üzerinden sunulan veya erişime açılan benzer içeriklere kısmen ya da tamamen erişimi, kullanımı ya da bunlara güvenmenin riskinin tamamen kendine ait olacağını beyan ve kabul eder. Shaya ya da herhangi bir bağlı şirketi, Web Sitesi ya da bununla bağlantılı herhangi bir diğer Web sitesi, portal ya da arayüzün işletimi, kullanımı ya da bunlara erişimle ilişkili herhangi bir doğrudan, dolaylı, tesadüfi ya da özel zarar ile cezai tazminatlar ya da diğer zararlardan (kar kaybı, iş kesintisi, donanım, bilgisayar sistemi, bilgi ya da program veya sistemdeki diğer verilerin kaybı gibi) dolayı, Shaya'nın bu zararların gerçekleşme olasılığından haberdar olduğu durumlarda dahi herhangi bir gerçek ya da tüzel kişiye karşı sorumlu olmayacaktır.


Kullanıcının Davranış ve Yükümlülükleri


Kullanıcı, Web Sitesini yürürlükteki tüm uluslararası ve/veya yerel kanun ve düzenlemelere uygun biçimde kullanmayı kabul eder. Kullanıcı, ayrıca, Shaya'nın önceden açık ve yazılı izni olmaksızın aşağıdakileri yapmamayı kabul eder:


  • Web Sitesi, ilgili bilgisayar sistemleri, sunucular ya da ağları aksatmak, bunları makul olmayan şekilde ya da aşırı yüklemek, bunları engellemek ya da bunlara yetkisiz erişim girişiminde bulunmak;
  • Web Sitesi ya da İçeriğe erişim hakkını satmak;
  • İçeriğin matbu baskı, faks, Web sitesi, e-posta, Web haber grubu, forumlar ya da matbu veya elektronik başka yollarla yeniden dağıtımı;
  • Web Sitesi ya da İçeriğin görüntülendiği formatı bilinçli olarak değiştirmek;
  • İçeriği herhangi bir bilgi servisi (Web tabanlı olsun olmasın), veri dosyası ya da uygulama yazılımı içerisine gömmek, almak;
  • Web Sitesi ya da İçeriğin herhangi bir kısmını çoğaltmak; ve
  • Amacı Web Sitesi ya da İçeriği olumsuz yönde etkilemek olan diğer herhangi bir fiil ya da harekette bulunmak.

Üçüncü Taraf İçerikleri/ Üçüncü Taraflar


Web Sitesinde makaleler, analist raporları ya da diğer Web siteleri, portaller ya da arayüzlere linkler veya hedefler gibi üçüncü taraflardan tedarik edilen belirli içerikler (buralarda görüntülenen bilgi ya da veriler ile üçüncü taraflarca sunulan özellik, ürün ya ve hizmetlere referanslar dahil) ("Üçüncü Taraf İçerikleri") bulunabilir ya da görüntülenebilir. Üçüncü Taraf İçerikleri Shaya tarafından oluşturulmuş, onaylanmış ya da desteklenmiş içerikler olmayıp, Web Sitesinde genel bilgi amacıyla verilmekte ya da görüntülenmektedir. Tüm Üçüncü Taraf İçerikleri güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiş olmakla birlikte, Shaya, Üçüncü Taraf İçeriklerinin Web Sitesi üzerinden görüntülenmesi, bulunabilirliği veya erişilebilirliğine yönelik olarak, bunların doğruluğu, eksiksizliği ya da güncelliğine ilişkin herhangi bir teminat vermemektedir. Kullanıcı, söz konusu Üçüncü Taraf İçeriklerinin görüntülenmesi, kullanıcının bunlara güvenmesi, kullanması ya da kullanamaması nedeniyle Shaya'yı hiçbir şekilde sorumlu tutmamayı kabul eder.


Kullanıcı, herhangi bir üçüncü taraf ya da Shaya ile ilişkisi bulunmayan kuruluşlarla olan ve Web Sitesinde görüntülenen iş anlaşmalarının (ilgili ürünlere yönelik ödeme ve teslimatlar dahil) tamamen kullanıcı ve ilgili taraf(lar) arasındaki bir konu olacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı, Shaya'nın bu gibi anlaşmalarda satıcı ya da tedarikçi konumunda olmadığını ve söz konusu taraflarla gerçekleştirilen ürün ya da hizmet alım anlaşmalarının Shaya değil, tamamen kullanıcı ve ilgili taraf(lar) arasında bir konu olacağını kabul eder. Shaya, kullanıcı ya da kullanıcı hesabının herhangi bir kullanıcısının söz konusu anlaşmalar veya söz konusu taraf(lar)la gerçekleştirilen işlemler nedeniyle uğrayacağı zararlara yönelik herhangi bir yükümlülük altına girmeyecektir.


Mülkiyet Hakları


Web Sitesi ve İçeriğin tamamı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserler Kanunu ve 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname başta olmak üzere yürürlükteki uluslararası telif hakkı kanunları ve anlaşma hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanıcı, Web Sitesi ya da İçeriği kullanmak ya da bunlara erişim sağlamakla yürürlükteki tüm telif hakkı kanunlarına uygun hareket etmeyi kabul etmiş sayılır. Shaya'nın tüm belirleyici işaretleri, Shaya'ya ait ticari marka, marka ve ticari adlardır ve böyle kalacaktır ve/veya Shaya'nın münhasır fikri mülkleridir. Söz konusu işaretler, fikri mülkler ya da bunlarla ilişkili veya bunlardan türetilen haklara ilişkin her tür izinsiz kullanım yasa dışıdır. Bu Web sitesinde yer alan diğer tüm ticari marka ya da fikri mülkiyet hakları ilgili sahiplerine aittir. Shaya, kullanıcıya herhangi bir ticari marka, telif hakkı ya da diğer tür fikri mülk, içerik ya da veriye ilişkin açık ya da zımni herhangi bir hak vermemekte olup, kullanıcıya verilmemiş bu haklar tarafımız ya da ilgili hak sahibinde saklıdır.


Tazminat


Kullanıcı, Web Sitesi ya da İçeriğe erişimi ya da bunları kullanımı sonucunda üçüncü taraflar lehine hükmedilebilecek her tür kayıp, yükümlülük, talep, hüküm, zarar, masraf ya da diğer kayıplara (makul avukatlık ücretleri dahil) karşı tarafımızı ve bağlı şirketlerimizi, ortaklarımızı, iştiraklerimizi, yetkililerimizi, direktörlerimizi, çalışanlarımızı ve temsilcilerimizi tazmin etmeyi, savunmayı ve bunlardan zarar görmelerini önlemeyi kabul eder. Kullanıcı tarafından tazminat konusu her tür konuda münhasır savunma ve kontrol hakkını alma hakkımız saklı olup, bu durum kullanıcının tazminat yükümlülüklerini değiştirmeyecektir.


Değişiklikler


Shaya, Web Sitesi ya da İçerik, işbu Kullanım Koşulları hükümleri ya da diğer herhangi bir politika veya bildirim ya da bunların herhangi bir kısmı/kısımları üzerinde, tamamen kendi inisiyatifine bağlı olarak ve kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin düzeltme, sınırlama, değişiklik, ekleme, çıkarma yapma ya da bunları kaldırma hakkına sahip olacaktır. Bu tür değişiklikler, ilan edildikleri ya da yapıldıkları andan itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı, söz konusu değişiklikleri müteakip Web Sitesine erişmek ya da Web Sitesini kullanmakla bunları kabul etmiş sayılacaktır.


Shaya, ayrıca, kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin Web Sitesinin belirli özellik ve hizmetlerine sınırlama getirebilir ya da kullanıcının Web Sitesinin bir kısmı/belirli kısımları veya tamamına erişimini engelleyebilir. Shaya, yukarıda verilen yetki, hak ve lisansları dilediği zaman iptal etme hakkına sahip olup, bunun ardından kullanıcı Web Sitesi ya da İçeriğe erişmeyecek, bunları kullanmayacak ve bu yönde bir girişimde bulunmayacaktır.


Uluslararası Kullanıcılar ve Tabi Olunan Kanun


Web Sitesi, Shaya tarafından, şirketin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ofislerince işletilmekte ve idare edilmektedir. Shaya, Web Sitesi ya da İçeriğin Türkiye Cumhuriyeti dışındaki konum, bölge ya da yargı bölgelerinde ya da buralardan kullanım ya da erişime uygun olduğuna yönelik herhangi bir beyanda ya da vaatte bulunmamaktadır. Kullanıcı, Web Sitesine Türkiye Cumhuriyeti dışından bir yerden erişim sağlaması durumunda, yürürlükteki tüm yerel kanunlara uymakla yükümlüdür.

İşbu Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, kanun ihtilafı hükümlerinden bağımsız olarak söz konusu kanunlar çerçevesinde yorumlanacaktır. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları ile ilişkili her tür anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, kabul eder.


Geçersizlik / Feragat


İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmü ya da herhangi bir kısmının/kısımlarının geçersiz ya da yürürlüğe konamaz olduğunun yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanması halinde, söz konusu hüküm yasaların izin verdiği oranda yürütülecek, Kullanım Koşullarının diğer hükümleri ya da kısımları eksiksiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Koşulları hükümlerinden herhangi birinden feragat edilmesi, aynı ya da bir başka hükmünden gelecekte de feragat edileceği şeklinde yorumlanamaz.


İletişim


Web Sitesi ya da işbu Kullanım Koşulları ile ilgili her tür sorunuzu [email protected] adresinden bize iletebilirsiniz.

Euro.Message madebycat