Gizlilik Politikası


Genel bakış


Shaya.com.tr, http://www.shaya.com.tr / Web sitemizi ("Web Sitesi") kullanan herkesin gizliliğine saygılı olmaya ve topladığımız ve/veya veri toplama sürecimizin bir parçası olarak kullandığımız ve/veya bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz her tür kişisel bilginin korunmasına son derece özen göstermektedir. Bu tür kişisel bilgiler, işbu Gizlilik Politikası koşul ve şartları çerçevesinde toplanacak ve/veya kullanılacaktır. Gizlilik Politikası, Web Sitesi Kullanım Koşullarının [ Kullanım Koşulları ] ayrılmaz bir parçasıdır.


Bilginin Toplanmasına ve Kullanımına Açık Rızanız


Ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi vb. kişisel bilgiler ile IP adresi, İnternet alanı veya tarayıcı, başvuran ya da kullanıcı aracısı bilgileri gibi demografi ve profil bilgileri veya çerezler ya da bize sağlayacağınız diğer bilgiler gibi veri toplama sürecimizle ilgili diğer bilgileri ("Kişisel Bilgiler) işbu Gizlilik Politikasında belirtilen esaslar çerçevesinde toplama hakkımız saklıdır.

WEB SİTESİNE ERİŞİM SAĞLAMAYI TERCİH ETMEKLE, KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASINA UYGUN BİÇİMDE TOPLANMASI, İLETİMİ, İŞLENMESİ, KULLANIMI VE SAKLANMASINA AÇIKÇA RIZA GÖSTERMİŞ VE BUNA MUTABIK KALMIŞ SAYILIRSINIZ. BU FİİLLERİN HERHANGİ BİRİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇİNDE YA DA HEM İÇİNDE HEM DE DIŞINDA, YASAL KORUMANIN BU KADAR SIKI OLMADIĞI BAŞKA YARGI BÖLGELERİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR. İşbu Gizlilik Politikasının herhangi bir koşul ya da şartı üzerinde mutabık değilseniz ya da herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Web Sitesine erişim sağlamayın ve bizimle [email protected] adresinden doğrudan iletişime geçin. Size yardımcı olmaktan memnun oluruz. Web Sitesine erişerek ya da Web Sitesini kullanarak, Shaya'ya Kişisel Bilgilerinizin burada belirtilen amaçlarla kullanımına yönelik münhasır olmayan, dünya çapında geçerli, telifsiz ve daimi bir lisans vermiş sayılırsınız.


Verilerin Toplanması / Kullanımı


Web Sitesine erişim sağladığınızda ya da Web Sitesini kullandığınızda, (1) Web Sitesine erişiminiz ya da kullanımınız sonucunda veri toplama faaliyetlerimiz kapsamında otomatik olarak toplanacak veriler, ve (2) Web Sitesinin 'Kariyer' ya da 'Bize Ulaşın' bölümleri üzerinden veya Web Sitesi yoluyla bize gönderdiğiniz başvurularla gönüllü olarak verdiğiniz tüm Kişisel Bilgiler toplanabilir, saklanabilir ya da kullanılabilir.

Normal veri toplama sürecimizin bir parçası olarak, Web Sitesi tarafından, bilgisayarınıza sizi tanıma ve/veya oturumların geçerliliğini izleme amaçlı "çerezler" yerleştirilebilir. Çerezler, bir gezinme oturumu sırasında sunucudan gönderilen küçük veri metni dosyalarıdır. Çerezler tipik olarak bilgisayarın sabit diskinde saklanır ve Web siteleri tarafından sürekli bir bağlantıyı simüle etmek amacıyla kullanılır. Ayrıca, Web Sitesinde reklam göstermek üzere üçüncü bir firmadan hizmet alma hakkımız da saklıdır. Bu reklamlar da çerezler içerebilir. Web Sitemizin diğer bölümlerinde de çerezler kullanılabilmekle birlikte, reklam banner'ları veya diğer üçüncü taraf kaynaklardan alınan çerezler söz konusu üçüncü kişilerin herhangi biri tarafından toplanabilmekte olup, tarafımızın bu süreçlere herhangi bir şekilde doğrudan erişimi ya da bunlar üzerinde herhangi bir kontrolü söz konusu değildir. Alshaya tarafından kullanılan çerezlerin hiçbiri bilgisayarınızda kalıcı değildir. Tüm çerezler, tarayıcınızı kapattığınızda ya da oturumunuz sona erdiğinde bilgisayarınızdan otomatik olarak silinmektedir.

Sunucumuzla ilgili sorunların belirlenmesi, sisteminizden sunucumuza başvuru yönteminin belirlenmesi ve Web Sitesi, sunucu ya da Web Sitesini destekleyen diğer elektronik sistemlerin işleyişi açısından gerekli birçok Web tabanlı ya da diğer bilgileri sağlamak üzere IP adresiniz ve tarayıcı bilgilerinizden (kullanıcı aracıları) yararlanılmaktadır. Bahsi geçen türdeki bilgilerin herhangi birinin her bir takvim yılında üç aylık dönemler itibariyle arşivlenebileceği unutulmamalıdır.

Demografik veriler ile profil verileri de Web sitesi üzerinden ya da tarafından toplanabilir. Bu veriler, strateji oluşturma ve hizmet önceliklendirme amaçları ile kullanılmaktadır. Bu bilgiler, genel, kimlik belirtmeyecek ve toplam bazda olmak üzere çeşitli zamanlarda reklamcılar ve diğer taraflarla paylaşılabilir. İşbu Gizlilik Politikasında belirtilen durumlar haricinde, toplanan Kişisel Bilgilerin hiçbiri tarafımızdan satılmayacak, verilmeyecek, paylaşılmayacak ya da ifşa edilmeyecektir.

Bilgilerinizi bize hukuk müşavirliği hizmeti veren kurumlarla paylaşma hakkımız saklıdır. Shaya başka şirketle birleşmesi ya da varlıklarının, Web Sitesinin veya faaliyetlerinin devri halinde, Kişisel Bilgilerinizin bu işlemlerle bağlantılı olarak ifşası ya da devrine ilişkin haklarımız saklıdır.

Kullanıcı ya da ziyaretçi tarafından özel olarak talep edildiği takdirde, tarafımıza sağlanan müşteri iletişim bilgilerinin şirketimiz ve hizmetlerimizle ilgili kullanımı söz konusu olabilecektir. Müşteri iletişim bilgileri, ayrıca, gerekli durumlarda kullanıcı ya da ziyaretçi ile iletişime geçilmesi amacıyla da kullanılacaktır.

Shaya, faaliyet gösterdiğimiz herhangi bir ülkedeki yasaların gerektirmesi ya da idari veya resmi kurumlarca talep edilmesi halinde ve bunun şirket, bağlı şirket, müşteri, ziyaretçi, ortak ya da varlıklarımızın (Web Sitesi dahil) herhangi birine ya da diğer kişilere yönelik bir suçun araştırılması açısından gerekli olduğuna iyi niyet çerçevesinde inanması halinde Kişisel Bilgilerinizi izniniz olmaksızın ifşa edecektir.


Bilgilendirme


Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarının kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.


Kişisel Bilgilerin Üçüncü Tarafların Erişimine ya da Üçüncü Taraflarca Kullanıma karşı Korunması


Kişisel Bilgilerin tamamı tarafımızca güvenli bir sunucuda saklanmakta ve Kişisel Bilgilerin kazara veya yetkisiz erişim, silinme, kullanım, değişiklik ya da ifşadan korunması amacıyla özel tasarlanmış prosedürlerin kullanılmasına çalışılmaktadır. Kişisel Bilgilerinizin işbu Gizlilik Politikasına uygun biçimde gizli tutulmasını sağlamaya ve bunların yasadışı ya da kazara silinmesi, kazara kaybı, yetkisiz ifşa ya da erişim, veya diğer yasadışı işlemlere karşı korunması için gerekli teknik ve organizasyonel önlemlerin uygulamaya alınması konusundaki çabalarımız sürecektir. Tüm Kişisel Bilgilere yönelik ticari açıdan makul güvenlik önlemlerini almaya çaba gösterecek olmamıza rağmen, Web Sitesi ziyaretçileri ya da kullanıcıları, Shaya'nın bilgi ya da verilerin Web Sitesi ya da diğer her tür elektronik imkan veya ortam üzerinden aktarımını kontrol etmediğini kabul eder.


Gizlilik Sözleşmesinde Değişiklik


Sistemlerimiz ve hizmetlerimiz üzerinde size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla sürekli değişiklikler ve iyileştirmeler gerçekleştirdiğimizden, işbu Gizlilik Politikalarında da çeşitli zamanlarda değişikliğe gidilmesi gerekli olabilmektedir. Bu yüzden, işbu Gizlilik Politikası içeriği üzerinde herhangi bir şekil ve zamanda revizyon ya da değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Web Sitesinin herhangi bir kısmını Gizlilik Politikası hakkında bir değişiklik bildirimini müteakip kullanımınız ve/veya kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişikliği kabul ettiğiniz şeklinde değerlendirilecektir.


Üçüncü Taraf Web Siteleri


Web Sitesi üzerindeki linkleri tıklamak suretiyle üçüncü taraf Web sitelerine erişim sağlamanız mümkün olabilir. Ancak, herhangi bir diğer Web sitesi, bunların ilgili gizlilik politikaları ya da diğer içerikleri veya bu sitelerin kendi ziyaretçi ya da kullanıcılarına ait bilgileri ne şekilde kullandıkları hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Gizli Bilgilerinize ne şekilde muamele edildiğine dair söz konusu Web sitelerin gizlilik politikalarını okumanızı şiddetle öneririz.


Teminat Olmaması


KULLANICI, SHAYA'NIN HERHANGİ BİR KİŞİSEL BİLGİNİN KONTROLÜ, TOPLANMASI, DÜZELTİLMESİ, ERİŞİMİ, İŞLENMESİ, KULLANIMI, SAKLANMASI, KORUNMASI YA DA İLETİM KABİLİYETİNE YA DA UYGULADIĞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN MEVCUDİYETİ YA DA ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR TEMİNAT, GARANTİ YA DA BEYANATTA BULUNMADIĞINI KABUL EDER. KULLANICI, SÖZ KONUSU BİLGİLER ÜZERİNDE YETKİSİZ YA DA TARAFIMIZDAN YETKİLENDİRİLMEMİŞ HERHANGİ BİR TARAF VEYA WEB SİTESİNDE YER ALAN KİŞİSEL BİLGİLER ÜZERİNDE SİSTEME YERLEŞTİRİLMİŞ VİRÜS, SOLUCAN YA DA DİĞER ZARARLI UNSURLAR VE BUNLARIN MUHTEMEL ETKİLERİ NETİCESİNDE GERÇEKLEŞECEK ERİŞİM, İFŞA, KULLANIM YA DA DEĞİŞİKLİKLERDEN KAYNAKLANABİLECEK TAZMİNAT TALEPLERİ, KAYIPLAR, ZARARLAR VB.'DEN DOLAYI SHAYA'NIN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA GİRMEYECEĞİNİ KABUL EDER. Web Sitesine erişim sağlamakla ve bunu kullanmakla bu riskleri anladığınızı ve bunları aldığınızı kabul etmiş sayılırsınız.


Sorumluluğun Sınırlandırılması


SHAYA İLE BAĞLI ŞİRKETLERİ, ORTAKLARI VE İLGİLİ ÇALIŞAN, YETKİLİ, DİREKTÖR YA DA SİGORTA ACENTELERİ, HİÇBİR DURUMDA, TARAFIMIZDAN ELDE EDİLEN YA DA WEB SİTESİ ERİŞİMİNİZ YA DA KULLANIMINIZ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN TOPLANMASI, KULLANIMI, AKTARIMI, İŞLENMESİ YA DA SAKLANMASINDAN KAYNAKLANABİLECEK HİÇBİR MALİYET, ZARAR (ÖZEL, TESADÜFİ, DOLAYLI ZARARLAR YA DA CEZAİ TAZMİNATLAR DAHİL) YA DA YÜKÜMLÜLÜKTEN DOLAYI TARAFINIZA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.


Tabi Olunan Kanun ve Yetkili Mahkeme


İşbu Gizlilik Politikası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Shaya'ya yönelik ya da Web Sitesini kullanımınızla herhangi bir şekilde ilişkili talep, dava ya da uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacak, söz konusu talep, dava ya da uyuşmazlıklarla ilgili yargı kararları Türkiye Cumhuriyetinde alınacaktır.

Euro.Message madebycat