Şirketimizde çalışanların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kariyer planlama sistemi oluşturulmaktadır.

Mağazalarda oluşan boş pozisyonlar için öncelikle iç adaylarımız değerlendirilmektedir. %80 oranında iç terfi ile çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak, çeşitli değerlendirme merkezleriyle yedekleme çalışması uygulanmaktadır.

Gelecekte ihtiyaç duyacağımız nitelikli yönetici ihtiyacını karşılamak üzere, uygulamaya koymayı hedeflediğimiz Yönetici Adayı programı aracılığıyla şirketimizin vizyonu ile eğitilmiş, perakende sektöründe tüm modern uygulamaları özümsemiş adayları bünyemize katmayı hedeflemekteyiz.

Euro.Message madebycat