Şirketimizde yetkinliklere dayalı bir performans değerlendirme sistemi kullanılmakta ve yılda iki kez performans değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır. Çalışanımızın hem kendisinin hem de yöneticisinin değerlendirme yaptığı sistemimiz, önceden belirlenmiş görev tanımlarıyla uyumlu hedeflerden oluşmaktadır. Bu görüşmelerden toplanan bilgiler, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespitinde ve buna bağlı olarak yıllık eğitim planlarının hazırlanmasında, kariyer planlarının oluşturulmasında ve ücretlendirme çalışmalarında kullanılmaktadır.

Euro.Message madebycat